محمدصادق دهقانی دانش آموخته دوره کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد میباشد، در سال 1399 به عنوان دانشجو نمونه، تحصیلات تکمیلی خود را در گرایش مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد اغاز نمود.

او از سال 1397 فعالیت تخصصی در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی را آغاز نموده و در سال 1400 به پشتوانه تجارب کسب شده، شرکت ویراپایش سلامت را تاسیس کرده و هم اکنون به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت میکند.